”Medicina je umetnost, ne obrt; poklicanost, ne posel” (William Osler)

Ne morem razumeti, da po 26 letih od nastanka Zakona o zdravstveni dejavnosti, po več kot dveh letih javne obravnave, dogovarjanj in usklajevanj različnih deležnikov, po neuspeli referendumski pobudi, ko je končno 17. decembra začela veljati novela Zakona o zdravstveni dejavnosti, izvajanje zakona zaustavlja ustavna pobuda, ki jo je vložilo Združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov in […]

Preberite več ...

V šolskem prostoru je parcialnih interesov veliko in jih bo v prihodnje zagotovo še več

Veliko je namernega nerazumevanja vladne novele ZOFVI, ker se zaradi ideoloških okopov in kompleksnosti vprašanja ne želi videti širše zagate in daljnosežnih posledic, ki nam sledijo, če ne bomo konceptualno razklenili javnega in zasebnega šolstva. To je opazno še posebej takrat, kadar ob raznih televizijskih soočenjih prenapeto politikanstvo in zasebni interesi prevladajo nad konstruktivno in […]

Preberite več ...

Kulturni turizem – kultura in turizem v sinergiji? Ali kultura kot kulisa industrije turizma?

Ko smo zgodaj poleti opravili skupno sejo Odborov DZ za gospodarstvo in kulturo na temo kulturni turizem, smo sprejeli sklepe, s katerimi smo vladi predlagali ustanovitev medresorske delovne skupine za kulturni turizem v kateri bi poleg vladnih resorjev tudi predstavniki občin usklajevali potrebne ukrepe in precizirali skupne projekte. K temu smo dodali pričakovanje, da naj […]

Preberite več ...