Modri blog SMC

Fake news na RTV SLO

Tale zapis lahko razumemo tudi kot moj skromen prispevek v boju proti lažnim novicam. V času, ko se vsepovsod razširjajo in ponujajo »alternativna dejstva«, bi človek pričakoval, da so vsaj javni mediji prostor, kjer je treba pokazati dober zgled. Naša javna RTV pa ima glede tega določeno zadrego. Njen generalni direktor Igor Kadunc ustvarja lažne novice, jih širi na uradnih sejah svojega javnega zavoda.

Preberite več ...

8. marec naj bo praznik vseh!

Današnji praznik je potrebno razumeti predvsem v luči priznavanju ranljivosti politične poti, ki so jih borke in borci za pravice žensk prehodili in ga ponotranjiti kot praznik vseh z zavedanjem, da je emancipacija posameznice ali posameznika v družbi kolesje, ki se nikoli ne sme zaustaviti ali celo zasukati v nasprotno smer. To nismo dolžni samo sebi, ampak tudi generacijam, ki med nas šele vstopajo.

Preberite več ...

Stabilnim in trajnostno naravnanim domačim in tujim podjetjem je potrebno omogočiti ista izhodiščna vrata

Vsi se strinjamo, da so investicije nujen del vsesplošne zgodbe razvoja. Odpirajo nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo in krepijo konkurenčnost slovenskega gospodarstva. A nobena vlada do sedaj ni resno naslovila problematike neenakovrednega položaja domačih in tujih investitorjev. To se sedaj spreminja. Poslanci smo namreč na svoje klopi dobili nov krovni zakon na področju spodbujanja investicij. Tovrstne zakonske podporne rešitve podjetjem, ki imajo zdrave temelje, so trajnostno razvojno naravnana in so sposobna sama preživeti na konkurenčnem trgu, so tiste, za katere verjamem, da predstavljajo dobro podlago za dvig minimalne plače na podlagi dobrega poslovnega okolja. Vsekakor pa nas še čakajo novi izzivi predvsem pri pridobivanju  ustrezne delovne sile.

Preberite več ...

Mednarodni standardi varstva beguncev so branik človečnosti in varnosti po vsem svetu

V Državnem zboru veliko poslušamo poslance z desnega pola političnega spektra, ki velikokrat bolj ali manj neposredno sejejo strah in sovraštvo do tujcev oziroma migrantov v Sloveniji. Zato bi želela spomniti, zakaj so sploh države sprejele mednarodne dokumente o človekovih pravicah, med njimi tudi o statusu beguncev. Zakaj so se sploh zavezale nuditi poseben status beguncem? Zakaj nam je vsem v interesu, da te dokumente spoštujemo?

Preberite več ...

Za enake možnosti ne glede na spol

Verjamem, da je prišel čas, ko je potrebno enakopravno doseganje mest v organih odločanja ne glede na spol zagotoviti neposredno, in sicer z zakonom, saj je edino zakonski ukrep v naši skupnosti obrodil sadove (primer volitev v DZ). Lahko pa kot družba ne naredimo nič in počakamo še nadaljnjih 25 let, ko naj bi se po predvidevanjih spolna uravnoteženost počasi v Sloveniji zgodila sama od sebe. Čeprav že danes vemo, da se ne bi.

Preberite več ...

Živel 2. januar – praznik prostega časa

Živimo v digitalni dobi, za katero se zdi, da je to doba, v kateri vsakemu od nas skrivnostna sila neopazno krade največjo dobrino: čas. Kot v kakšnem znanstveno fantastičnem filmu … Na spletni strani RIS (Raba interneta v Sloveniji) so že pred šestimi leti ugotavljali: »Pred 100 leti so bili ljudje srečni, če so v življenju prebrali […]

Preberite več ...

”Medicina je umetnost, ne obrt; poklicanost, ne posel” (William Osler)

Ne morem razumeti, da po 26 letih od nastanka Zakona o zdravstveni dejavnosti, po več kot dveh letih javne obravnave, dogovarjanj in usklajevanj različnih deležnikov, po neuspeli referendumski pobudi, ko je končno 17. decembra začela veljati novela Zakona o zdravstveni dejavnosti, izvajanje zakona zaustavlja ustavna pobuda, ki jo je vložilo Združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov in […]

Preberite več ...

V šolskem prostoru je parcialnih interesov veliko in jih bo v prihodnje zagotovo še več

Veliko je namernega nerazumevanja vladne novele ZOFVI, ker se zaradi ideoloških okopov in kompleksnosti vprašanja ne želi videti širše zagate in daljnosežnih posledic, ki nam sledijo, če ne bomo konceptualno razklenili javnega in zasebnega šolstva. To je opazno še posebej takrat, kadar ob raznih televizijskih soočenjih prenapeto politikanstvo in zasebni interesi prevladajo nad konstruktivno in […]

Preberite več ...

Kulturni turizem – kultura in turizem v sinergiji? Ali kultura kot kulisa industrije turizma?

Ko smo zgodaj poleti opravili skupno sejo Odborov DZ za gospodarstvo in kulturo na temo kulturni turizem, smo sprejeli sklepe, s katerimi smo vladi predlagali ustanovitev medresorske delovne skupine za kulturni turizem v kateri bi poleg vladnih resorjev tudi predstavniki občin usklajevali potrebne ukrepe in precizirali skupne projekte. K temu smo dodali pričakovanje, da naj […]

Preberite več ...